Sinds januari 2019 werk ik uitsluitend na afspraak. Op die manier kan ik de patiënt uitgebreider te woord staan en wordt de wachttijd tijdens de raadplegingen beperkt.


Afspraken worden best ONLINE gemaakt. Dit beperkt het aantal telefoons tijdens de raadpleging en zo kan het meest geschikte moment gekozen worden door de patiënt zelf.

Indien een online afspraak niet mogelijk is, kan dit natuurlijk ook TELEFONISCH 056/72 57 65

Huisbezoeken worden telefonisch aangevraagd, liefst voor 11 u.

Hou er rekening mee dat er geen huisbezoeken/raadplegingen zijn op DONDERDAG namiddag/-avond!

Voor een preoperatief onderzoek, een cardiogram of een uitstrijkje wordt er ook beter telefonisch een afspraak gemaakt.

Vergeet ook niet om twee afspraken te maken indien u met twee personen op raadpleging komt. Indien u een afspraak niet kan nakomen gelieve dit minstens twee uur op voorhand te verwittigen. 

Tijdens het weekend en 's nachts, gelieve te bellen naar de wachtdienst via het centrale nummer 1733.


ZOMERVAKANTIE: Van donderdag 25/07 tot en met  woensdag 14/08/2019


Dr. Debo en/of Dr. Vandemeulebroucke helpen u graag tijdens mijn afwezigheid.

Contactgegevens zie rubriek Contact